BERTOLT BRECHT: Geschichten vom Herrn KeunerBrechts Geschichten vom Herrn Keuner: Die Frage, ob es einen Gott gibt (Linolschnitt, Bütten)

Brechts Geschichten vom Herrn Keuner: Gespräche (Linolschnitt, Bütten)
Brechts Geschichten vom Herrn Keuner: Wald (Linolschnitt)